Regulamin serwisu milosnicyzwierzat.pl

Dodano dnia 8 lipca 2013

Wstęp

§1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu społecznościowego MilosnicyZwierzat.pl.

§2 Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas korzystania z Serwisu.


Definicje

§3 Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Serwis - serwis społecznościowy dostępny pod adresem internetowym www.milosnicyzwierzat.pl.

Regulamin - nieniejszy regulamin.

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca aktywne Konto w Serwisie.

Konto - dostępne, po zalogowaniu, miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane, treści , zdjęcia i inne elementy związane z użytkowaniem Serwisu.

Nazwa Profilu/Login - Indywidualna i niepowtarzalna nazwa wybrana przez Użytkownika podczas Rejestracji.

Blog - Część Serwisu umożliwiająca Użytkownikom dodawanie treści / artykułów dostępna pod adresem internetowym www.milosnicyzwierzat.pl/blog.

Zwierzopedia - Część Serwisu umożliwiająca Użytkownikom dodawanie treści / opisy ras zwierząt / ciekawostki dostępna pod adresem internetowym www.milosnicyzwierzat.pl/zwierzepedia.

Ogłoszenia - Część Serwisu umożliwiająca Użytkownikom dodawanie ogłoszeń dostępna pod adresem internetowym www.milosnicyzwierzat.pl/ogloszenia.

Baza firm - Część Serwisu umożliwiająca Użytkownikom dodawanie wizytówek / opisów firm dostępna pod adresem internetowym www.milosnicyzwierzat.pl/firmy.

Forum - Część Serwisu umożliwiająca Użytkownikom wymienianie poglądów / dzielenie się wiedzą / interakcje dostępna pod adresem internetowym www.milosnicyzwierzat.pl/forum.

Komentarz - Wyrażenie opinii przez Użytkownika w Serwisie.

Prywatna wiadomość - Wiadomość wysyłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.

Administrator - Osoby wskazane przez podmiot zarządzający Serwisem.

Materiały - Teksty, Ogłoszenia, wpisy na Blogu, wpisy w Zwierzopedii, wpisy na Forum, wpisy w Bazie Firm, zdjęcia i pozostałe treści umieszczone przez Użytkownika Serwisu.

Rejestracja - Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem internetowym www.milosnicyzwierzat.pl/rejestracja.


Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu

§4 Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończy proces Rejestracji oraz zaakceptuje treść Regulaminu w całości.

§5 Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku nastąpienia zmian.

§6 Po ukończeniu procesu rejestracji, Konto Użytkownika zostaje automatycznie aktywowane, a Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich bezpłatnych funkcji Serwisu.

§7 Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ma prawo do:

 • a. posiadania własnego Konta w Serwisie,
 • b. zmiany i usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta,
 • c. przeglądania Profili innych Użytkowników, a także głosowania na profile i zdjęcia,
 • d. wysyłania Wiadomości Prywatnych, a także komentowania profili i zdjęć,
 • e. dodawania Materiałów,

8. Zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami i ogólnie pojętą netykietą są zabronione. W szczególności niedozwolone jest:

 • a. używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność,
 • b. umieszczanie materiałów pornograficznych,
 • c. wielokrotne umieszczanie tych samych Materiałów,
 • d. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Serwisu. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service),
 • e. rozsyłanie spamu,
 • f. umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody podmiotu prowadzącego Serwis.


Konto

§9 W przypadkach łamania postanowień niniejszego Regulaminu Konto Użytkownika może zostać zablokowane tymczasowo, trwale lub usunięte.

§10 Konta zablokowane w trybie punktu 9. nie mogą zostać usunięte przez Użytkownika.

§11 Śmierć użytkownika powoduje wygaśnięcie Umowy z Serwisem.


Odpowiedzialność

§12 Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za Materiały umieszczane w Serwisie, w szczególności zdjęcia, teksty jak i wypowiedzi na Forum oraz przesyłane Prywatne Wiadomości.

§13 Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Materiałów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

§14 Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z Regulaminem.

§15 Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie Materiałów oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku gdy osoby trzecie występują w Materiałach.

§16 Administrator Serwisu ma prawo do zmniejszania/kompresowania Materiałów Użytkownika, a także do ich wykorzystywania w aplikacjach na innych urządzeniach niż komputer np. na telefonie, tablecie, czy telewizorze. Nie ma też obowiązku informowania Użytkownika o tym fakcie.


Reklamacje

§17 Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym www.milosnicyzwierzat.pl/kontakt .


Postanowienia końcowe

§18 Nie zastosowanie się do poleceń Administratora lub łamanie postanowień Regulaminu skutkuje czasową lub trwałą blokadą konta.

§19 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i dostępny jest pod adresem www.milosnicyzwierzat.pl/regulamin

§20 Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu oraz na stronie umożliwiającej zalogowanie się w serwisie. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, ma prawo do rozwiązania Umowy w ciągu 30 dni od daty zmiany postanowień Regulaminu poprzez usunięcie Konta.


Dlaczego warto do nas dołączyć?
Możesz poznać ciekawych ludzi o tych samych zainteresowaniach. Możesz prowadzić bloga, dodawać ogłoszenia i rozwijać z nami bazę wiedzy(zwierzopedie). Jeśli prowadzisz schronisko lub biznes związany z zoologią, możesz dodać wizytówkę w bazie firm. Masz pewność że odwiedzą ją tylko miłośnicy zwierząt. W razie pytań lub problemów masz do dyspozycji forum o zwierzętach. Nadal się zastanawisz :) jeśli tak to pamiętaj że wszystkie funkcje serwisu są dostępne za darmo, a rejestracja trwa parę chwil. Jeśli nie chcesz zakładać konta, możesz zalogować się korzystając z konta Facebooka lub Google.
Społeczności
O nas | Kontakt | Pomoc | Regulamin | Polityka prywatności
Copyright © 2011 - 2017, korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu